Aktualności

Zajęcia z terapii pedagogicznej

 
 
Picture of Agnieszka Ciżmowska
Zajęcia z terapii pedagogicznej
by Agnieszka Ciżmowska - Wednesday, 31 August 2016, 10:08 PM
 

         W naszej szkole organizowane były zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne), rozwijające i aktywizujące te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiały im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, grupa liczyła 5 uczniów i dobrana została  według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych oraz wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia były wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Głównym celem pracy terapeutycznej była  pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych.