Aktualności

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 
 
Picture of Iwona Durzyńska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
by Iwona Durzyńska - Wednesday, 31 August 2016, 9:21 PM
 

Zajęcia wyrównawcze odbywały się w wymiarze 1 godz./tygodniowo. Uczestniczyło w nich 4 chłopców z klasy III.

Celem zajęć było wyrównywanie braków, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Szczególną uwagę zwracałam na: możliwie pełną indywidualizację pracy i dobry kontakt z każdym dzieckiem, dostosowanie zadań do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń, powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych, zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków, dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka, mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.

Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, otwarcie mówiły z czym mają największy problem, co jest dla nich trudne i niezrozumiałe.