Aktualności

Zajęcia matematyczne kl IV i V

 
 
Picture of Alicja Frąckiewicz
Zajęcia matematyczne kl IV i V
by Alicja Frąckiewicz - Wednesday, 31 August 2016, 7:28 AM
 


Zajęcia realizowane  były  w klasie czwartej i piątej  w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w ramach prowadzonych pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z matematyki.

Jako cel zajęć przyjęłam wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu wiedzy matematycznej oraz umiejętności wykorzystania wiedzy przez rozwiązywaniu typowych problemów matematycznych.. Poprzez realizację tych zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania braków edukacyjnych, utrwalenia umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz nabycia umiejętności logicznego myślenia. Dobierałam treści zadań tak, aby wykazać praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.