Aktualności

Zajęcia matematycze

 
 
Picture of Beata Krupa
Zajęcia matematycze
by Beata Krupa - Tuesday, 30 August 2016, 6:44 PM
 

Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny w tygodniu, uczestniczyło w nich dziesięcioro uczniów z klasy szóstej. Podczas zajęć ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem kolejności wykonywania działań.Doskonaliliśmy się w obliczeniach w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych. Obliczaliśmy pola i obwody figur płaskich oraz pola i objętości figur przestrzennych. Rozwiązywaliśmy zadania tekstowe z procentami. Ćwiczyliśmy zadania z treścią z wykorzystaniem równań z jedną niewiadomą. Rozwiązywaliśmy zadania osadzone w kontekście praktycznym dotyczące przeliczeń pieniężnych i czasowych. Pogłębialiśmy wiedzę matematyczną.