Aktualności

zajęcia matematyczne dla kl IV-V

 
 
Picture of Alicja Frąckiewicz
zajęcia matematyczne dla kl IV-V
by Alicja Frąckiewicz - Friday, 26 February 2016, 6:35 PM
  Zajęcia są skierowane dla grupy uczniów z dysfunkcjami posiadającymi orzeczenia poradni Pedagogiczno –Psychologicznej, jak również mających braki edukacyjne z zakresu wiedzy matematycznej w kl. IV -V. Realizowałam je w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w ramach prowadzonych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z matematyki. Jako cel zajęć przyjęłam wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu wiedzy matematycznej oraz umiejętności wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu typowych problemów matematycznych.

Poprzez realizację tych zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania braków edukacyjnych, utrwalenia umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz nabycia umiejętności logicznego myślenia. Główną uwagę skupiłam jednak na rozwiązywaniu typowych zadań. Dobierałam treści zadań tak, aby wykazać praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.


.