Aktualności

Zajęcia wyrównawcze -klasa III

 
 
Picture of Iwona Durzyńska
Zajęcia wyrównawcze -klasa III
by Iwona Durzyńska - Wednesday, 24 February 2016, 12:46 PM
 

Zajęcia wyrównawcze odbywały się w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Uczestniczyło w nich czworo uczniów z klasy III. 

Praca na zajęciach miała  charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia oraz zgodna z zaleceniami PPP.
Indywidualizacja ta polegała na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. W czasie zajęć nauczyciel stosował  pozytywne wzmacnianie uczniów, co miało na celu podniesienie samooceny ucznia oraz zachęcenie go do dalszej pracy na zajęciach.

 Również na zajęciach wykorzystywane były różnorodne pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywniejszej i ciekawej pracy. Zajęcia miały  często charakter zabawowy. Formy i metody pracy są dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 Na zajęciach panowała miła atmosfera dlatego uczniowie  chętnie w nich uczestniczyli. Zajęcia te pozwoliły na ugruntowanie zdobytych umiejętności, pomogły uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości, były wskazówką i pomocą w poznaniu sposobów „ jak się uczyć?”