Aktualności

Informacje dla rodziców

 
 
Picture of Roman Seta
Informacje dla rodziców
by Roman Seta - Sunday, 17 June 2018, 12:06 PM
 

Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia na każde uczące się dziecko w ramach programu „Dobry start”. 

Świadczenie na każde dziecko uczące się w wieku do 20 (24) lat

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola lub  „zerówki”.

300 zł wsparcia niezależnie od dochodu w rodzinie

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w jednakowej wysokości tj. 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko. Prawo do tego świadczenia przysługuje wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym niezależnie od dochodu na członka rodziny.

Świadczenie wypłacają te same instytucje, które wypłacają 500+

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tj. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Termin składania wniosków: 1 lipca – 30 listopada

Od 1 lipca 2018 r. wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać online tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski będzie można składać także droga tradycyjną (papierową).

Wnioski o wypłatę świadczenia na dany rok szkolny można składać do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Złożenie wniosku do 31 sierpnia = wypłata świadczenia do 30 września

Termin wypłaty świadczenia wynosi do 2 miesięcy od złożenia wniosku. Jednakże wnioski złożone od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. mają zagwarantowane rozpoznanie i wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r.

Wypłata świadczenia bez decyzji administracyjnej

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Źródło:

·         Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

www.portaloswiatowy.pl