Aktualności

Zajęcia matematyczne

 
 
Obraz Beata Krupa
Zajęcia matematyczne
Napisane przez: Beata Krupa ( sobota, 6 luty 2016, 17:32 PM)
 

Zajęcia odbywały się od września, w wymiarze jednej godziny w tygodniu, uczestniczyli w nich uczniowie z klasy szóstej. Podczas zajęć przygotowujemy się do testu szóstoklasisty z matematyki, rozwiązując różne testy. Doskonalimy się w obliczeniach dotyczących pola powierzchni, objętości, wagi, czasu i pieniędzy. Ćwiczymy tabliczkę mnożenia. Rozwiązujemy zadania, w których wykorzystujemy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Stosujemy porównania ilorazowe i różnicowe.Określamy odległość na planie, mapie by oszacować rzeczywistą odległość na podstawie skali. Rozwiązujemy zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą się w obliczeniach matematycznych.