Aktualności

Zajęcia wyrównawcze

 
 
Picture of Danuta Stanasiuk
Zajęcia wyrównawcze
by Danuta Stanasiuk - Tuesday, 2 February 2016, 7:09 PM
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  odbywały się w I semestrze 2015/2016 roku raz w tygodniu- we środę. W zajęciach brało udział 4 uczniów klasy II: 2 chłopców i 2 dziewczynki.

 Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach innych niż podczas zajęć lekcyjnych. Dzieci ćwiczyły mówienie i słuchanie poprzez usprawnianie percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego podczas rozróżniania spółgłosek, samogłosek, liter i głosek. Ćwiczyli dzielenie wyrazów na sylaby, głoski,litery. Pracowaliśmy również nad umiejętnym wykorzystywaniem posiadanej wiedzy, podczas układania wyrazów i zdań z rozsypanek, a także podczas opisywania historyjek obrazkowych i odpowiadania na pytania do tekstu lub ilustracji. Uczniowie pracowali na zajęciach w parach i indywidualnie na miarę swoich możliwości. W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystałam z portalu internetowego www.wsip.pl, Superkid.pl., matzoo.pl i różnych pomocy dydaktycznych.