Aktualności

Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski

 
 
Picture of Anna Barcikowska
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski
by Anna Barcikowska - Monday, 27 November 2017, 2:23 PM
 

Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski (BRS) od kilku lat jest realizatorem programów profilaktycznych w Mieście Słupsku i Gminach ościennych.

Szkoła Podstawowa w Warcinie również  korzysta z działalności profilaktycznej Stowarzyszenia. 17 listopada 2017 r. gościliśmy przedstawicieli BRS. Uczniowie z naszej szkoły biorący udział w programie otrzymali od Stowarzyszenie nagrody.

1.

W tym roku szkolnym Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski od 15.09.2017 r. było realizatorem dwóch programów profilaktycznych:

1. "Żyj zdrowo na sportowo, bez nałogów bądź sobą" - kierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej, którego głównym celem jest uświadamianie młodzieży mechanizmów i konsekwencji uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także pokazanie dostępnych form pomocy radzenia sobie z uzależnieniem,

2. "Tak jest bezpieczniej, z nami bezpieczniej" - adresowany do klas zerowych szkoły podstawowej. Celem tego programu była edukacja w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego w drodze do szkoły, budowanie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym dzieci.