Aktualności

Pasowanie na Pierwszoklasistów.

 
 
Picture of Danuta Stanasiuk
Pasowanie na Pierwszoklasistów.
by Danuta Stanasiuk - Sunday, 12 November 2017, 6:57 PM
 

W czwartek 26 października 2017 r. odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Roman Seta, który powitał uczniów i zaproszonych gości. W swym przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę rodzica w edukacji i wychowaniu dziecka oraz szkoły, która jest instytucją wspierającą rodzica w jego działaniach.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy pierwszej. Po części artystycznej przyszła kolej na część oficjalną uroczystości, którą rozpoczęło wprowadzenie na salę sztandaru szkoły. Następnie przedstawiciele klas oraz wszyscy uczniowie kierując prawą dłoń w kierunku sztandaru powtarzali za panem Dyrektorem słowa przysięgi. Po ślubowaniu pan Dyrektor Roman Seta przystąpił do pasowania uczniów. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i znaczki pamiątkowe. Rodzice wraz z dziećmi oraz Wychowawcą spotkali się na poczęstunku w sali.