Aktualności

Szkolne Koło Caritas

 
 
Picture of Ewa Czyplis
Szkolne Koło Caritas
by Ewa Czyplis - Saturday, 30 January 2016, 1:14 PM
 

       Działalność Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu dzieci na rzecz potrzebujących. Stąd do najważniejszych zadań wychowawczych należy kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych zwłaszcza tych pokrzywdzonych i cierpiących. Obecnie w pracach SKC uczestniczy 18 osób, są to uczniowie z klas 4-6.

W pierwszym semestrze uczniowie z SKC wzięli udział min w akcji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia , czy też w świątecznej zbiórce żywności , która została przeprowadzona w sklepie POLO i Biedronka w Kępicach. Ponadto młodzi wolontariusze podjęli się wspierania Leli z Gruzji w ramach akcji „ Przyjaźń na odległość”, prowadzonej przez fundację „ Serce dla Kaukazu”. W tym celu zorganizowała mini – festyn, a uzyskane fundusze przekazała „swojej przyjaciółce” z Gruzji. We wrześniu członkowie SKC uczestniczyli warsztatach w Kępicach, a w listopadzie grupa 11 osobowa wyjechała na trzydniowe warsztaty do Bornego Sulinowa. Szkolenie odbyło się pod hasłem „ Jestem wolontariuszem.....,więc myślę, czuję i jestem”. Zorganizowane zostało przez Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej