Aktualności

Zajęcia matematyczne

 
 
Picture of Beata Krupa
Zajęcia matematyczne
by Beata Krupa - Monday, 28 August 2017, 10:18 PM
 

W zajęcia matematycznych w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyli w uczniowie z klasy czwartej. Głównym celem zajęć tych była eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównanie istniejących braków tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Zadania i tempo pracy dostosowane były do indywidualnych możliwości dzieci. Przede wszystkim ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia, działania na ułamkach zwykłych, dziesiętnych. Rozwiązywaliśmy  zadania z wykorzystaniem kolejności wykonywania działań. Doskonaliliśmy się w obliczeniach w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych.