Aktualności

Informacje dla dorosłych

 
 
Picture of Roman Seta
Informacje dla dorosłych
by Roman Seta - Thursday, 6 April 2017, 10:14 PM
 


Centrum Edukacyjne Technik w Słupsku informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pt. ”Nie daj się wykluczyć”, realizowanego w ramach Działania 06.01. „Aktywna Integracja”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu są certyfikowane szkolenia zawodowe, 60-u osób bezrobotnych województwa pomorskiego - gminy:

Damnica,

Dębnica Kaszubska,

Główczyce,

Kępice,

Potęgowo,

Smołdzino

 

W ramach projektu dla osób bezrobotnych gwarantujemy:

Bezpłatne kursy i szkolenia

Zasiłki szkoleniowe

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Gwaranację zatrudnienia przez okres 3-6 mc (dla chętnych)

Zwracamy sie do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie w miejscu publicznym informacji i plakatów a także przesłanie w formie elektronicznej lub za pomocą dziennika elektronicznego informacji do rodziców dzieci z Państwa gminy.

Pragniemy dotrzeć do osób bezrobotnych z przedstawionych powyżej gmin.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Duda

Dyrektor Zarządzający

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31

76-200 Słupsk